ჩეჩ­ნე­თის მე­თა­უ­რის, რამ­ზან კა­დი­რო­ვის თქმით, რეს­პუბ­ლი­კა მზა­დაა უკან დაბ­რუ­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცეს „ის­ლა­მუ­რი სა­ხელ­მწი­ფოს“ ტე­რო­რის­ტებს, რომ­ლე­ბიც სი­რი­ა­ში იბ­რძოდ­ნენ. „ჩვენ მათ სი­ა­მოვ­ნე­ბით მი­ვი­ღებთ. თე­ატ­რის ბი­ლე­თებს გა­დავ­ცემთ თუ ად­გილს სა­საფ­ლა­ო­ზე, ჯერ არ ვიცი“, – გა­ნა­ცხა­და მან ად­გი­ლობ­რივ ტე­ლე­ვი­ზი­ას­თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში.

კა­დი­როვ­მა, ასე­ვე ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნა, რომ ჩეჩ­ნეთს შე­უძ­ლია უზ­რუნ­ველ­ყოს ქვეყ­ნის უსაფრ­თხო­ე­ბა და რუ­სე­თის ჯა­რებს შე­უძ­ლი­ათ „წეს­რი­გი აღად­გი­ნონ“ სი­რი­ა­ში.

ცნო­ბის­თვის, „ის­ლა­მუ­რი სა­ხელ­მწი­ფოს“ რი­გებ­ში ასო­ბით ჩრდი­ლო­ეთ კავ­კა­სი­ე­ლი იბ­რძო­და.

გაუზიარე მეგობრებს
  •  
  •