“კირკოროვის მოსაკლავად ტერაქტი გალკინმა დაუკვეთა” – ბრალდებული ამბობს, რომ პუგაჩოვას ქმარი ეჭვიანობს

135

და­ღეს­ტნის მცხოვ­რე­ბი ხი­დირ­ნე­ბი კა­ზუ­ე­ვი, რო­მელ­საც მა­ხა­ჩკა­ლა­ში ფი­ლიპ კირ­კო­რო­ვის კონ­ცერ­ტზე ტე­რაქ­ტის მცდე­ლო­ბა ედე­ბა ბრა­ლად, ამ­ბობს, რომ კირ­კო­რო­ვის მკვლე­ლო­ბა ტე­ლე­წამ­ყვან­მა მაქ­სიმ გალ­კინ­მა და­უკ­ვე­თა. ამის შე­სა­ხებ „კო­მსო­მოლ­სკა­ია პრავ­და“ წერს.

კა­ზუ­ე­ვის თქმით, 2017 წელს, რო­დე­საც მოს­კოვ­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და, ქუ­ჩა­ში მას­თან გალ­კი­ნი მი­ვი­და და კირ­კო­რო­ვის მკვლე­ლო­ბის­თვის 2 მლნ რუბ­ლი შეს­თა­ვა­ზა. კა­ზუ­ე­ვი აღ­ნიშ­ნავს, რომ ალა პუ­გა­ჩო­ვას ქმა­რი ცო­ლის ყო­ფილ მე­უღ­ლე­ზე ეჭ­ვი­ა­ნობს და მკვლე­ლო­ბის მცდე­ლო­ბის მო­ტი­ვიც სწო­რედ ეს იყო. მისი თქმით, შე­თა­ვა­ზე­ბას დას­თან­ხმდა და ავან­სად 1 მლნ რუბ­ლი და მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნი მი­ი­ღო.

კა­ზუ­ე­ვი მო­ი­თხოვს გალ­კი­ნის, კირ­კო­რო­ვი­სა და პუ­გა­ჩო­ვას და­კი­თხვას, თუმ­ცა სა­სა­მარ­თლომ მი­იჩ­ნია, რომ ბრალ­დე­ბულს საქ­მის გა­ჭი­ა­ნუ­რე­ბა სურს და ამი­ტომ კა­ზუ­ევს მო­თხოვ­ნა­ზე უარი გა­ნუ­ცხა­დეს. ბრალ­დე­ბუ­ლის ად­ვო­კა­ტი კი ამ­ბობს, რომ აუ­ცი­ლებ­ლად და­ად­გენს, რამ­დე­ნად არის ვერ­სია სი­მარ­თლეს­თან ახ­ლოს.

გა­მო­ძი­ე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, კა­ზუ­ევ­მა გა­ბი­ბულ ხალ­დუ­ზოვ­თან, სა­მირ იბ­რა­გიმოვ­თან და შა­მილ მა­გო­მე­დოვ­თან ერ­თად 2017 წლის გა­ზა­ფხულ­ზე მი­ი­ღო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, „ის­ლა­მურ სა­ხელ­მწი­ფო­ში“ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი­ყო. მათ კონ­ცერ­ტზე ტე­რაქ­ტის სცე­ნა­რი შე­ი­მუ­შა­ვეს. ჩა­ნა­ფიქ­რის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა პო­ლი­ცი­ე­ლებ­მა არ მის­ცეს.