(ვიდეო) ადამიანები, რომლებიც ჩადიოდნენ მასობრივად ცუდ რაღაცეებს, ახლა ჩადიან კარგ რაღაცეებს – ირაკლი კობახიძე

257
კობახიძე

ადამიანები, რომლებიც ჩადიოდნენ მასობრივად ცუდ რაღაცეებს, ახლა ჩადიან კარგ რაღაცეებს – ირაკლი კობახიძე