(ვიდეო)ხილული სასწაული, რომელმაც მთელი საქართველო გააოგნა – ღვთიური ნათება

133