(ვიდეო)მზია ბებოშვილმა რუსი გოგონა ტატამზე დააგდო, აატირა, მერე კი ქართული დროშისკენ მიუთითა

658

მზია ბებოშვილმა რუსი გოგონა ტატამზე დააგდო, აატირა, მერე კი ქართული დროშისკენ მიუთითა