(ვიდეო)დედას მე ვპატრონობდი … ვერ ვიაზრებდი რომ უნდა გარდაცვლილიყო..”. – ლადო აფხაზავას ტრაგიკული ისტორია

606

დედას მე ვპატრონობდი … ვერ ვიაზრებდი რომ უნდა გარდაცვლილიყო..”. – ლადო აფხაზავას ტრაგიკული ისტორია