(ვიდეო)დამანგრეველი ტორნადო და ერთადერთი გადარჩენილი სახლი – საოცარი ვიდეო ჯორჯიის შტატიდან

166

დამანგრეველი ტორნადო და ერთადერთი გადარჩენილი სახლი – საოცარი ვიდეო ჯორჯიის შტატიდან