(ვიდეო)აალებული მანქანა თბილისში, რა მოხდა ყაზბეგის გამზირზე?

210